NEWS TODAY

คอนโด วันพลัส มช. Oneplus CMU

โพสเมื่อ : 17 April 2017 | No Comments

คอนโด วันพลัส มช. Oneplus CMU Oneplus มช. คอนโดพร้อมอยู่ โครงการจาก บริษัท กาญจน์กนก พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ตั้งอยู่ใน ซ.ไผ่ล้อม ถ.เลียบคลองชลประทาน ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ใกล้ ม.เชียงใหม่, เมญ่า เชียงใหม่, ตลาดต้นพยอม, กาดเชิงดอย และสวนสัตว์เชียงใหม่ วันพลัส มช. เป็นคอนโด Low-Rise

คอนโด วันพลัส สวนดอก 6 Oneplus Suandok 6

โพสเมื่อ : 17 April 2017 | No Comments

คอนโด วันพลัส สวนดอก 6 Oneplus Suandok 6 Oneplus สวนดอก 6 คอนโดพร้อมอยู่วิวสนามกอล์ฟ โครงการจาก บริษัท กาญจน์กนก พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ตั้งอยู่บนถนนสุเทพ ซอยตรงข้ามตึกสุจิณโณ รพ.มหาราชฯ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ใกล้มหาวิทยาลัย ทีทำงาน แหล่งช็อปปิ้ง แหล่งกิน สถานบันเทิง ใช้ชีวิตเมืองเต็มรูปแบบ วันพลัส สวนดอก

คอนโด วันพลัส สวนดอก 5 Oneplus Suandok 5

โพสเมื่อ : 17 April 2017 | No Comments

คอนโด วันพลัส สวนดอก 5 Oneplus Suandok 5 Oneplus สวนดอก 5 คอนโดพร้อมอยู่ โครงการจาก บริษัท กาญจน์กนก พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ตั้งอยู่บนถนนสุเทพ ซอยตรงข้ามตึกสุจิณโณ รพ.มหาราชฯ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่  ใกล้มหาวิทยาลัย ทีทำงาน แหล่งช็อปปิ้ง แหล่งกิน สถานบันเทิง ใช้ชีวิตเมืองเต็มรูปแบบ วันพลัส สวนดอก

คอนโด วันพลัส สวนดอก 4 Oneplus Suandok 4

โพสเมื่อ : 17 April 2017 | No Comments

คอนโด วันพลัส สวนดอก 4 Oneplus Suandok 4 Oneplus สวนดอก 4 คอนโดพร้อมอยู่ โครงการจาก บริษัท กาญจน์กนก พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ตั้งอยู่บนถนนสุเทพ ซอยตรงข้ามตึกสุจิณโณ รพ.มหาราชฯ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ใกล้มหาวิทยาลัย ทีทำงาน แหล่งช็อปปิ้ง แหล่งกิน สถานบันเทิง ใช้ชีวิตเมืองเต็มรูปแบบ วันพลัส สวนดอก 4

คอนโด วันพลัส สวนดอก 3 Oneplus Suandok 3

โพสเมื่อ : 17 April 2017 | No Comments

คอนโด วันพลัส สวนดอก 3 Oneplus Suandok 3 Oneplus สวนดอก 3 คอนโดพร้อมอยู่ โครงการจาก บริษัท กาญจน์กนก พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ตั้งอยู่บนซ.วัดสวนดอก ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ เพียง 300 ม.จาก รพ.ประสาทฯ ใกล้มหาวิทยาลัย ทีทำงาน แหล่งช็อปปิ้ง แหล่งกิน สถานบันเทิง ใช้ชีวิตเมืองเต็มรูปแบบ

คอนโด วันพลัส สวนดอก 2 Oneplus Suandok 2

โพสเมื่อ : 17 April 2017 | No Comments

คอนโด วันพลัส สวนดอก 2 Oneplus Suandok 2 Oneplus สวนดอก 2 คอนโดพร้อมอยู่ โครงการจาก บริษัท กาญจน์กนก พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ตั้งอยู่บนซ.วัดสวนดอก ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ เพียง 300 ม.จาก รพ.ประสาทฯ ใกล้มหาวิทยาลัย ทีทำงาน แหล่งช็อปปิ้ง แหล่งกิน สถานบันเทิง ใช้ชีวิตเมืองเต็มรูปแบบ

คอนโด วันพลัส บิสสิเนส พาร์ค 4 One Plus Business Park 4

โพสเมื่อ : 17 April 2017 | No Comments

คอนโด วันพลัส บิสสิเนส พาร์ค 4 One Plus Business Park 4 One Plus บิสสิเนส พาร์ค 4 คอนโดใหม่ โครงการจาก บริษัท กาญจน์กนก พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ตั้งอยู่บนถนนเชียงใหม่-ดอยสะเก็ด ตรงข้าม รร.วชิรวิทย์ ต.หนองป่าครั่ง อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ใกล้เซ็นทรัล เฟสติวัล, บิ๊กซี

คอนโด วันพลัส บิสสิเนส พาร์ค 3 One Plus Business Park 3

โพสเมื่อ : 17 April 2017 | No Comments

คอนโด วันพลัส บิสสิเนส พาร์ค 3 One Plus Business Park 3 One Plus บิสสิเนส พาร์ค 3 คอนโดพร้อมอยู่ โครงการจาก บริษัท กาญจน์กนก พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ตั้งอยู่บนถนนเชียงใหม่-ดอยสะเก็ด ตรงข้ามรร.วชิรวิทย์ ต.หนองป่าครั่ง อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ใกล้เซ็นทรัล เฟสติวัล, บิ๊กซี เอ็กซ์ตร้า,

คอนโด วันพลัส บิสสิเนส พาร์ค 1 One Plus Business Park 1

โพสเมื่อ : 17 April 2017 | No Comments

คอนโด วันพลัส บิสสิเนส พาร์ค 1 One Plus Business Park 1 One Plus บิสสิเนส พาร์ค 1 คอนโดพร้อมอยู่ โครงการจาก บริษัท กาญจน์กนก พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ตั้งอยู่บนถนนเชียงใหม่-ดอยสะเก็ด ตรงข้ามรร.วชิรวิทย์ ต.หนองป่าครั่ง อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ใกล้เซ็นทรัล เฟสติวัล, บิ๊กซี เอ็กซ์ตร้า,

คอนโด วันพลัส บิสสิเนส พาร์ค 2 One Plus Business Park 2

โพสเมื่อ : 17 April 2017 | No Comments

คอนโด วันพลัส บิสสิเนส พาร์ค 2 One Plus Business Park 2 One Plus บิสสิเนส พาร์ค 2 คอนโดพร้อมอยู่ โครงการจาก บริษัท กาญจน์กนก พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ตั้งอยู่บนถนนเชียงใหม่-ดอยสะเก็ด ตรงข้ามรร.วชิรวิทย์ ต.หนองป่าครั่ง อ.เมือง จ.เชียงใหม่  ใกล้เซ็นทรัล เฟสติวัล, บิ๊กซี เอ็กซ์ตร้า,