คอนโด ถนนสีหบุรานุกิจ

คอนโด แอทโมซ ริเวียร์ มีนบุรี Atmoz Rivere Minburi ใกล้รถไฟฟ้าสายสีชมพู สถานีตลาดมีนบุรี และสถานีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ