Tags : Ideo Tha Phra Interchange

EP.107 รีวิว คอนโด Ideo ท่าพระ อินเตอร์เชนจ์ เชื่อมต่อชีวิตคนเมือง 100 ม. จากรถไฟฟ้าท่าพระ เริ่ม 2.69 ล้านบาท